Nakon logovanja na webazzo platformu, pojaviće se stranica glavnog kontrol panela. Za kreiranje prve kampanje i povezivanje sajta sa kampanjom, kliknite na dugme Kreiraj kampanju sa desne strane.

Nakon toga će se pojaviti stranica na kojoj je potrebno da navedete naziv kampanje i upišete adresu sajta na kom će kampanja biti aktivna.

Pored toga imate mogućnost da uključite ili isključite kampanju za poddomene Vašeg domena.

Nakon uspešnog kreiranja, pojaviće se obaveštenje da je potrebno da na svoj sajt kopirate pixel code koji omogućava prikazivanje poruka na sajtu.

Kopirajte pixel klikom na Kopiraj Pixel i nalepite u HEAD sekciju Vašeg sajta. Ukoliko je vaš sajt razvijen na WordPress platformi, pogledajte ovo uputstvo kako da to jednostavno uradite putem jednog od pluginova za WordPress.

Vaša kampanja će se pojaviti u spisku kampanja na glavnoj stranici kontrol panela.

Nakon kreiranja kampanje, potrebno je da napravite prvu poruku koju želite da se prikazuje na sajtu.

Kliknite na naziv kampanje u spisku vaših aktivnih kampanja, nakon čega će se pojaviti stranica sa svim do sada kreiranim porukama u okviru te kampanje.

Kliknite na dugme Kreiraj poruku, nakon čega će se pojaviti stranica za izbor vrste poruke koju želite da kreirate.

Upišite naziv poruke, a zatim klknite na vrstu poruke koju želite da kreirate. Na raspolaganju Vam je 14 različitih vrsta poruka. U donjem desnom uglu ćete imate prikaz primera poruke koju ste kliknuli.

Kada ste odlučili koju vrstu poruke želite da kreirate, kliknite na dugme Kreiraj u dnu ove stranice.

Time ste kreirali svoju prvu poruku, nakon čega će se otvoriti stranica za unos teksta poruke i podešavanje prikaza. Na ovoj stranici imate 4 segmenta koja treba podesiti u zavisnosti od Vaših potreba.

Segment Osnovno Vam omogućava da uneste osnovne podatke poruke (Naslov, Opis, URL adresu na koju klik na poruku vodi…). U zavisnosti od vrste poruke, ova stranica će imati različite elemente koje treba popuniti.

Segment Okidači Vam omogućava da defenišete šta aktivira prikazivanje poruke (vremenski interval, procenat skrolovanja, pokušaj izlaska sa stranice) kao i koliko često se poruka prikazuje. Imate mogućnost da defeinišete da li se poruka prikazuje na svim stranicama sajta, ili samo određenim stranicama.

Segment Prikaz Vam omogućava da definišete poziciju poruke na sajtu i koliko dugo će poruka biti vidljiva nakon prikazivanja.

Segment Prilagodi izgled Vam omogućava da izgled poruke prilagodite Vašem sajtu (boju teksta, pozadine, oblik…) kao i vrstu animacije za prikaz poruke.

Kada ste završili sa podešavanjima poruke, kliknite na dugme Ažuriraj u dnu stranice. Nakon toga će se poruka pojaviti na stranici sa porukama vaše kampanje. Nakon kreiranja, potrebno je „uključiti“ poruku kako bi počela da se prikazuje na sajtu. Ovo možete uraditi preko opcije za aktiviranje poruke u vrhu stranice ažuriranja poruke.

Takođe, na stranici kampanje, na kojoj se prikazuje spisak svih kreiranih poruke, za svaku poruku imate pregled da li je poruka uključena (kolona Status) kao i opciju da direktno sa te stranice uključite/isključite poruku.